KiThoGi American Akitas

Kiki & Thomas Giesmann


Brændekilde Bygade 46

5250 Odense SV

Denmark


Kiki +45 53577447

Thomas +45 31334393


kiki@giesmann.dk

thomas@giesmann.dk